top of page
展暘精密工具有限公司 ZHANG YANG PRECISION LTD.

展暘精密工具有限公司

ZHANG YANG PRECISION LTD.

公司基本資料

會員編號 : G0370

負責人 : 洪秀桃

會員代表 : 洪秀桃

公司職稱 : 董事

連絡資料

電話 : +886-4-23803369
傳真 : +886-4-23812969
地址 : 408014 台中市南屯區文山東巷12弄2號
Email : hongyihe3369@gmail.com
網址 : https://hongyihe.com/

Company Profile

Number : G0370

President : Hung, Hsiu-Tao

Representative : Hung, Hsiu-Tao

Position : Director

Contact Information

Tel : +886-4-23803369
Fax : +886-4-23812969
Address : No. 2, Aly. 12, Wenshan E. Ln., Nantun Dist., Taichung City 408014, Taiwan
Email : hongyihe3369@gmail.com
Web : https://hongyihe.com/

主要產品

  • 木工鑽頭

  • CNC用鑽頭

  • 精銑刀

  • 特殊規格鑽尾客製

Product

  • Woodworking drill bit

  • CNC Drill bit / Router bit

  • End Mill

  • Customized drill bit

展暘精密工具有限公司 ZHANG YANG PRECISION LTD.

407612 台中市
西屯區市政北七路186號11樓之5

公會地址

電話:+886-4-22595099
傳真:+886-4-22595079

聯絡公會

電子信箱

bottom of page