top of page
學信油品有限公司 HSUEN HSIN OIL LTD.

學信油品有限公司

HSUEN HSIN OIL LTD.

公司基本資料

會員編號 : G0218

負責人 : 劉錦宗

會員代表 : 劉錦宗

公司職稱 : 負責人

連絡資料

電話 : +886-4-25245283 / +886-4-25233152

傳真 : +886-4-25288080

地址 : 420010 台中市豐原區中山路238號

Email : snazzy.oil@gmail.com

Company Profile

Number : G0218

President : Jin-Chung, Liu

Representative : Jin-Chung, Liu

Position : President

Contact Information

Tel : +886-4-25245283 / +886-4-25233152

Fax : +886-4-25288080

Address : No. 238, Chung Shan Rd., Feng Yuan Dist., Taichung 420010, Taiwan

Email : snazzy.oil@gmail.com

主要產品

  • 潤滑油、高速牛油

  • 油壓油

  • 長期防銹油

  • 木材退料油

Product

  • Lubricant oil & Hi SPEED grease

  • Hydraulic oil

  • Rust preventives oil

  • Wood work LUBRICANT

學信油品有限公司 HSUEN HSIN OIL LTD.

407612 台中市
西屯區市政北七路186號11樓之5

公會地址

電話:+886-4-22595099
傳真:+886-4-22595079

聯絡公會

電子信箱

bottom of page