top of page
逸帆機械有限公司 ENE FARN MECHANICAL CO., LTD.

逸帆機械有限公司

ENE FARN MECHANICAL CO., LTD.

公司基本資料

會員編號 : G0060

負責人 : 王正祿

會員代表 : 王正祿

公司職稱 : 總經理

連絡資料

電話 : +886-8-7521131 / +886-8-7521132
傳真 : +886-8-7512283
地址 : 900516 屏東縣屏東市前進里5鄰
南一路7號(屏東科技產業園區)

Email : phonfu01@ms71.hinet.net
網址 : http://www.i-fan.com.tw

Company Profile

Number : G0060

President : Cheng-Lu Wang

Representative : Cheng-Lu Wang

Position : General Manager

Contact Information

Tel : +886-8-7521131 / +886-8-7521132
Fax : +886-8-7512283
Address : No. 7, S. 1st Rd., Pingtung City, Pingtung County 900516, Taiwan
Email : phonfu01@ms71.hinet.net
Web : http://www.i-fan.com.tw

主要產品

  • 油壓拼板機

  • 氣壓式拼板機

  • 油壓鎖緊式拼板機

  • 自動佈膠機

Product

  • Hydraulic rotary composer

  • Pneumatic clamp carrier

  • Hydraulic tightener clamp carrier

  • Auto glue spreader

逸帆機械有限公司 ENE FARN MECHANICAL CO., LTD.

407612 台中市
西屯區市政北七路186號11樓之5

公會地址

電話:+886-4-22595099
傳真:+886-4-22595079

聯絡公會

電子信箱

bottom of page