top of page
中材國際有限公司 CHUNG TSAI INTERNATIONAL CO., LTD.

中材國際有限公司

CHUNG TSAI INTERNATIONAL CO., LTD.

公司基本資料

會員編號 : G0366

負責人 : 邱郭彬

會員代表 : 邱郭彬

公司職稱 : 總經理

連絡資料

電話 : +886-4-23359979

傳真 : +886-4-23359980

地址 : 414023 台中市烏日區環中路八段1185-25號

Email : ccsspt@chung-tsai.com

網址 : https://www.chung-tsai.com.tw/contact.php

Company Profile

Number : G0366

President : Chiu-Kuo Pin

Representative : Chiu-Kuo Pin

Position : General Manager

Contact Information

Tel : +886-4-23359979
Fax : +886-4-23359980
Address : No. 1185-25, Sec. 8, Huanzhong Rd., Wuri Dist., Taichung City 414023, Taiwan.
Email : ccsspt@chung-tsai.com
Web : https://www.chung-tsai.com.tw/contact.php

主要產品

  • 角鑿刀(四角)

  • 鑽尾台(引孔)

  • 補土筆

  • 裝潢裝修五金

Product

  • Squaring Chisel

  • Drill Guide Kit

  • Putty Pencil

  • Cabinet & Furniture Hardware

中材國際有限公司 CHUNG TSAI INTERNATIONAL CO., LTD.

407612 台中市
西屯區市政北七路186號11樓之5

公會地址

電話:+886-4-22595099
傳真:+886-4-22595079

聯絡公會

電子信箱

bottom of page