top of page
正三豐機器工業股份有限公司 CHEN SAN FUNG MACHINERY INDUSTRIAL CO., LTD.

正三豐機器工業股份有限公司

CHEN SAN FUNG MACHINERY INDUSTRIAL CO., LTD.

公司基本資料

會員編號 : G0033

負責人 : 游慶男

會員代表 : 游慶男

公司職稱 : 董事長

連絡資料

電話 : +886-4-25335135~9
傳真 : +886-4-25338855
地址 : 427018 台中市潭子區中山路三段179號
Email : csfm@ms8.hinet.net
網址 : http://www.csfm.com.tw

Company Profile

Number : G0033

President : Ching-Nan Yu

Representative : Ching-Nan Yu

Position : President

Contact Information

Tel : +886-4-25335135~9
Fax : +886-4-25338855
Address : No. 179, Sec. 3, Chung Shang Rd., Tan Tzu, Taichung 427018, Taiwan
Email : csfm@ms8.hinet.net
Web : http://www.csfm.com.tw

主要產品

  • 多功能木工鉋床

  • 砂帶機

  • 木工鋸床

  • 萬能砂光機

  • 自動鉋光機

Product

  • Jointer planers

  • Belt sanders

  • Panel saws

  • Final sanding / polishing machines

  • Automatic planers

正三豐機器工業股份有限公司 CHEN SAN FUNG MACHINERY INDUSTRIAL CO., LTD.

407612 台中市
西屯區市政北七路186號11樓之5

公會地址

電話:+886-4-22595099
傳真:+886-4-22595079

聯絡公會

電子信箱

bottom of page