top of page
川峰工業有限公司 CHUNTECH INDUSTRIAL CO., LTD.

川峰工業有限公司

CHUNTECH INDUSTRIAL CO., LTD.

公司基本資料

會員編號 : G0332

負責人 : 林滄標

會員代表 : 林滄標

公司職稱 : 總經理

連絡資料

電話 : +886-4-25353390

傳真 : +886-4-25350505

地址 : 427018 台中市潭子區潭秀里
中山路三段13巷13號

Email : chuntech@hibox.hinet.net

網址 : http://www.chuntech.com.tw

Company Profile

Number : G0332

President : Tsang-Piao Lin

Representative : Tsang-Piao Lin

Position : General Manager

Contact Information

Tel : +886-4-25353390

Fax : +886-4-25350505

Address : No. 13, Lane 13, Sec. 3, Chung Shan Rd., Tan Tzu Dist., Taichung 427018, Taiwan

Email : chuntech@hibox.hinet.net

Web : http://www.chuntech.com.tw

主要產品

  • 重切削螺旋刀頭 / 刀軸

  • 螺旋刀頭 / 刀軸

  • 油壓平刀頭

  • 油壓背齒刀頭

  • 榫刀頭

Product

  • Heavy Duty Spiral Cutterheads

  • Spiral Cutterheads with Throw-away TCT Tips

  • Hydraulic Flat Cutterheads

  • Hydraulic Back Corrugated Cutterheads

  • Tenon Cutterheads

川峰工業有限公司 CHUNTECH INDUSTRIAL CO., LTD.

407612 台中市
西屯區市政北七路186號11樓之5

公會地址

電話:+886-4-22595099
傳真:+886-4-22595079

聯絡公會

電子信箱

bottom of page