top of page
金暉盛工業有限公司 CHIN HUI SHENG INDUSTRIAL CO., LTD.

金暉盛工業有限公司

CHIN HUI SHENG INDUSTRIAL CO., LTD.

公司基本資料

會員編號 : G0304

負責人 : 朱昌盛

會員代表 : 朱昌盛

公司職稱 : 負責人

連絡資料

電話 : +886-4-25157788 / +886-4-25275959
傳真 : +886-4-25201085
地址 : 420086 台中市豐原區三豐路二段17巷52弄31-9號 / 工廠:420072 台中市豐原區角潭路二段66巷33號
Email : cs401025@hibox.hinet.net / cs401025@yahoo.com,.tw
網址 : http://www.chswoodworking.com.tw

Company Profile

Number : G0304

President : Chang Sheng Chu

Representative : Chang Sheng Chu

Position : President / Export Director

Contact Information

Tel : +886-4-25157788 / +886-4-25275959
Fax : +886-4-25201085
Address : No.31-9, Aly.52, Ln.17, Sec.2, Sangfeng Rd., Fengyuan Dist., Taichung 420086, Taiwan / Factory:No. 33, Ln.66,Sec 2, Jiaotan Rd., Fengyuan Dist., Taichung City 427002, Taiwan.
Email : cs401025@hibox.hinet.net / cs401025@yahoo.com,.tw
Web : http://www.chswoodworking.com.tw

主要產品

  • 快速換刀立軸機

  • 升降頭鉋花機

  • 軸傾斜立軸機

  • 雙立軸機

Product

  • Quick change spindle shaper HSK-63F

  • Pneumatic overarm routers

  • Tilting spindle shapers

  • Double spindle shapers

金暉盛工業有限公司 CHIN HUI SHENG INDUSTRIAL CO., LTD.

407612 台中市
西屯區市政北七路186號11樓之5

公會地址

電話:+886-4-22595099
傳真:+886-4-22595079

聯絡公會

電子信箱

bottom of page